ניהול סיכונים הוא כלי חיוני עבור כל מנהל פרויקט או גוף ה-PMO בחברה כאשר המטרה היא לזהות מבעוד מועד את הכשלים הפוטנציאליים ונקודות התורפה העלולות "לתקוע" את הפרויקט מבחינת העלויות, התכנים, לוחות הזמנים ועד הפסקתו או כישלונו.

כאשר נערכים נכון לניהול סיכונים, יש ביכולתו של מנהל פרויקטים או גוף ה-PMO לאתר את נקודות התורפה ולנקוט בפעולות מונעות או מתקנות לטובת הפרויקט בשלביו השונים, ובהתאם להיקפו, סוגו ואופיו.

 

ניהול סיכונים "הביטחון העצמי" של הפרויקט

אין פרויקט שאין בו סיכונים ואין כישלון של פרויקט שלא קשור בצורה זו או אחרת לאי נקיטה באמצעים והיערכות נכונה לסיכונים הפוטנציאליים בפרויקט, או לחוסר היערכות כלל. סיכון מוגדר כאפשרות הפוטנציאלית שייגרם נזק לפרויקט כמו חריגה מלוחות הזמנים, חריגה בתכנים ובעלויות ועוד.

הסיבות לכשלים בפרויקט יכולות לנבוע מהעדר הגדרת יעדים ברורים, טעות בהערכת עומסים ונפחים, היעדר מומחה יישום, שימוש בטכנולוגיה לא מוכרת, חוסר בכוח אדם או כוח אדם בלתי מקצועי, חוסר יכולת להטמיע את המערכת, לגלות גמישות ועוד.

ניהול סיכונים בפרויקט, היא טכניקה המאפשרת זיהוי ואיתור הסיכונים בפרויקט, הערכה וניתוח שלהם, אופן הצגתם בפני הלקוח והדרג הניהולי, ונקיטה בפעולות שונות שמתפקידן להפחית, לצמצם, למנוע ולהסיר סיכונים מהפרויקט.

באמצעות ניהול סיכונים בצורה נכונה ומקצועית ניתן להגדיל את אחוזי הצלחת הפרויקט באופן ניכר לכן פנייה אל חברה לניהול פרויקטים היא הבחירה הטובה ביותר.

 

מילון מונחים של ניהול סיכונים

להלן מילון מונחים המתארים את תהליך ניהול הסיכונים בפרויקטים מתחילתו ועד סופו.

סיכון – כשל פוטנציאלי עתידי או נקודת תורפה, שקיומו עלול לגרום נזק לפרויקט ברמה של תכולה, לוח זמנים, ואספקת "המוצר" או השירות.

רמת סיכון – המדד להיקף ורמת הסיכוי להתממשות הסיכון, מורכב משני גורמים: חומרה והסתברות.

בעיה – אירוע עם קושי המזוהה על ידי צוות ניהול הפרויקט.

ניהול סיכונים – טכניקה שמטרתה לזהות סיכונים פוטנציאליים בפרויקט, והיא תפעל כדי לעקוב ולנטר אותם ולמנוע את התממשותם. בתהליך זה תחילה מאתרים את הסיכון, בשלב השני עוקבים אחריו ופועלים להקטין את "החומרה וההסתברות" עד לסגירתו.

ניתוח סיכונים – הפעילות הנחוצה להגדרה של גורמי הסיכון והשלכותיהם וכן הבנת הנדרש כדי למנוע אותם.

משמעות הסיכון – הבנת ההשלכה של תוצאות הסיכון באם יתממש.

גורמי הסיכון –  הבעיות האמתיות של הפרויקט, שעלולות ליצור סיכונים.

התמודדות עם סיכון – הכנת תכנית פעולה להתמודדות עם סיכונים ומציאת פתרונות הולמים.

אפקט הדומינו – התממשות של סיכון שעלול להוביל לסיכונים נוספים בפרויקט.

אפקט צוואר הבקבוק – סיכון משמעותי שעד שלא ייפתר, "יתקע" את כל הפרויקט.

 

אולי תרצו לקרוא גם: קורס ניהול פרויקטים (קורס PMO)
Summary
Article Name
ניהול סיכונים בפרויקט
Description
ניהול סיכונים בפרויקט, היא טכניקה המאפשרת זיהוי ואיתור הסיכונים בפרויקט, הערכה וניתוח שלהם, אופן הצגתם בפני הלקוח והדרג הניהולי, ונקיטה בפעולות שונות שמתפקידן להפחית, לצמצם, למנוע ולהסיר סיכונים מהפרויקט. באמצעות ניהול סיכונים בצורה נכונה ומקצועית ניתן להגדיל את אחוזי הצלחת הפרויקט באופן ניכר לכן פנייה אל חברה לניהול פרויקטים היא הבחירה הטובה ביותר.
Author
Publisher Name
RBS Projects Ltd
Publisher Logo
למידע נוסף