לקוחות

חברה לניהול פרויקטים של עסקים ממגזרים רבים במשק - RBS

מוסדות אקדמיים

מגזר פיננסי

בריאות

הייטק

תעשיה

מגזר ציבורי

תקשורת