מתודולוגיות מרכזיות
בניהול פרויקטים

RBS Projects LTD מאמצת ומטמיעה את המתודולוגיות המרכזיות בניהול פרויקטים בעולם, ביניהן

PRINCE2® ,PMBOK® Guide ,Agile ועוד.

PMBOK is a registered mark of the Project Management Institute, Inc
methodologies 1

PMBOK® Guide

גוף הידע בניהול פרויקטים

methodologies 2

AGILE

מגוון של מתודולוגיות בהשראת "המנשר לפיתוח תוכנה אג'ילי" משנת 2001 - תפיסה, ערכים ועקרונות.

methodologies 3

®PRINCE2

PRINCE2 (פרויקטים בסביבה מבוקרת), הינה שיטה מבוססת-תהליך, לניהול פרויקטים יעיל. השיטה יצאה לאור בשנת 1996 ומשמשת באופן נרחב בעיקר בבריטניה ובסביבתה.