PRINCE2

PRINCE2 (פרויקטים בסביבה מבוקרת), הינה שיטה מבוססת-תהליך, לניהול פרויקטים יעיל. השיטה יצאה לאור בשנת 1996 ומשמשת באופן נרחב בעיקר בבריטניה ובסביבתה.

תכונות עיקריות של PRINCE2:

מתמקדת בהצדקה עסקית
מבנה ארגוני מוגדר לצוות ניהול הפרויקטים
גישת תכנון מבוססת-מוצר
שמה דגש על חלוקת הפרויקט לשלבים הניתנים לניהול ובקרה
גמישות הניתנת ליישום בשלב המתאים של הפרויקט
מתודולוגיות נוספות
PMBOK® GuideAGILE